Chủ đề: Tuyển dụng

TẬP ĐOÀN DVA GROUP NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 

——————————————–

? #Thu_nhập_hấp_dẫn: 7 – 15 TRIỆU + Thưởng Target.

YÊU CẦU 

– Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty.

– Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, hậu kiểm tình hình hoạt động tài chính của chi nhánh, kiểm tra việc chấp hành các qui định ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý tiền hàng.

– Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo đúng qui định.

– Tổng hợp chi phí, thu nhận chứng từ cập nhật chi phí các công trình xây dựng, sửa chữa của công ty.

– Lên bảng tổng hợp và dự trù chi phí để giải ngân nhà cung cấp của các công trình.

– Xem lại công việc và các báo cáo đã làm của các kế toán viên trước khi đưa lên kê toán trưởng

– Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu.

– Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng TCKT sau đó báo cáo lại Kế toán trưởng các công việc đã giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

QUYỀN LỢI

– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

– Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng

– Chế độ đãi ngộ: Phụ cấp + Thưởng KPI + Lương tháng 13

– Du lịch, team building theo quy định của Tập đoàn

– Bảo hiểm và phúc lợi hấp dẫn theo quy định nhà nước và Tập đoàn

– Thường xuyên được tham gia các lớp Đào tạo nâng cao năng lực

– Tổng số ngày nghỉ của nhân sự lên tới 24 ngày/năm

– Hỗ trợ 2.000.000 VNĐ/lần thai sản dành cho nhân sự nữ

———————————————————–

? NHANH TAY APPLY NGAY THEO CÁCH SAU:

Email: info@vienthammydiva.vn

Hotline: 1900 2222

0
Đánh giá